รายละเอียดของการเช่า

พาเลทมีขนาด 100 x 120 x 15.6 cm

พาเลทผลิตจากไม้ใหม่ 100 % พร้อมใช้งาน ไม่ต้องคัดเลือก

ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการเบิกพาเลท

ฟรี!! ค่าซ่อมพาเลท (BER 1%/สัญญา)

ฟรี!! ระบบ Tracking

ฟรี!! ค่าขนส่ง 10 เที่ยว/เดือน


ด้านบน
ประกอบด้วยไม้พื้นบน 13 แผ่น ให้ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักได้ >8,500 กิโลกรัมแรง ประกอบด้วย
1.เต๋าริมขนาด 200x90x90 mm.
2.เต๋าแถวกลางขนาด 150x90x90 mm.
3.คานบน 1,200x90x22 mm.
4.ไม้พื้นบน 1,000x75x22 mm.
5.ยึดล่างแผ่นใหญ่ 1,000x120x22 mm.
6.ยึดล่างแผ่นเล็ก 960x90x22 mm.

ด้านล่าง
มีการยิงตะปูแบบมาตรฐานและเพิ่มความแข็งแรงด้วยการยิงตะปูเพิ่มบริเวณจุดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการหักหรือหลุดได้ตรงบริเวณของพื้นล่างตามภาพ

พื้นด้านล่าง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักและแข็งแรงจึงเพิ่มตะปูตามบริเวณต่างๆ ดังนี้
บริเวณที่ 1 คือ จุดที่ยิงตะปู 5 ดอก
บริเวณที่ 2 คือ จุดที่ยิงตะปู 4 ดอก ตามภาพ

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
คุณสุภาพ

โทรศัพท์ : 089-893-4211

คุณเปิ้ล

โทรศัพท์ : 092-092-4769