ความพร้อม ความมุ่งมั่น คุณภาพ

ความพร้อม

บริษัท Mars Pallet Tech มีความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งในเรื่องของคุณภาพของการผลิต ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ความทันสมัยของเทคโนโลยี โดยมีทุกอย่างพร้อมอย่างครบถ้วน ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อันก่อให้เกิดมาตรฐานของสินค้าจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยมีลูกค้าการันตีความสำเร็จและให้ความไว้วางใจอย่างมากมาย

ความมุ่งมั่น

เรามีระบบที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ตรวจสอบได้ในทุกรายละเอียด และนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือช่วยในการนำข้อมูลเชิงลึกมาพยากรณ์อนาคตได้ เพื่อวิเคราะห์ผลนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างชาญฉลาดและแม่นยำ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับนักวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์กิจกรรมต่างๆ ได้ และในอนาคตเรามุ่งมั่นที่จะยังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมความทันสมัยและมีประสิทธิภาพแบบนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องให้สมกับคำว่า "นึกถึงพาเลทเช่านึกถึงเรา Mars Pallet Tech"

คุณภาพ

Mars Pallet Tech นอกจากมีนโยบายเน้นคุณภาพสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิตอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดไม่เหลือทิ้งไว้ให้เป็นมลพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังที่กล่าวมาผู้บริหารของเรายังมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพอีก 3 ประการ คือ

1.Clean โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

2.Green ปลูกจิตใต้สำนึกที่ดีให้กับพนักงานด้วยเน้นการให้ทุกชิ้นงาน ทุกขั้นตอนงาน ทุกสายการผลิตต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างรู้คุณค่าอย่างสูงสุด

3.Peace มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจในการทำงานและรักองค์กรเสมือนอยู่บ้านของตนเอง รักพี่ดูแลน้องปองดองดุจญาติมิตร